Polityka prywatności

  1. Dane wprowadzane do formularza kontaktowego służą jedynie do prowadzenia dalszej korespondencji elektronicznej lub wyjątkowo telefonicznej, faksowej czy tradycyjnej i mają na celu ewentualne doprowadzenie do transakcji produktem, którym użytkownik był zainteresowany.
  2. Żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że chodziłoby o organy państwowe i wymagałyby tego przepisy prawa.
  3. Poza danymi wprowadzanymi przez użytkownika do formularza nie są przez nas zbierane żadne dane automatycznie.
  4. Wprowadzone dane nie podlegają gromadzeniu w bazach danych celem jakiejkolwiek masowej wysyłki informacji.
  5. Dodatkowy kontakt z naszej strony może nastąpić w celu uzupełnienia informacji wcześniej przekazanych.
  6. Cała polityka prywatności jest opisana w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w przyszłości poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

SoftPoint sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 1
00-204 Warszawa